Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

3479 3203 500
Reposted fromplants plants viagabrielle gabrielle
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued

July 22 2019

Nauka akceptacji.       

July 20 2019

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
2850 1bf6
Reposted fromsoftboi softboi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
2825 a0ca
Reposted fromLiveInBlackAndWhite LiveInBlackAndWhite viamoai moai
4459 f0ba 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
0282 87f6 500

July 18 2019

8504 630e
Reposted fromRowena Rowena viaczesciczolem czesciczolem

July 17 2019

Zanim kogoś ocenisz, przejdź się chociaż w jednym jego bucie. Doznaj domu rodzinnego, poczuj związki w których był, spójrz jego oczami na ludzi, którzy go skrzywdzili i których on skrzywdził. Wtedy możesz powiedzieć, że zdążyłeś go choć trochę poznać.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

July 13 2019

5153 4932
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viaczesciczolem czesciczolem
Ileż to już razy? 

Ile razy umierałam w sklepie, w kolejce, w poczekali, w korkach, w autobusie, w tramwaju, w metrze, w pracy, na zakupach, na kanapie, na spotkaniu, w knajpie, w samolocie, w muzeum, w kinie, w kawiarni, w moim mieście, w obcym mieście? 

Ile z tych śmierci przeżyłam? 
Wszystkie. 

Wiesz jak to jest wciąż umierać? Wciąż czuć niepokój? Czy rozumiesz, że ciągłe umieranie odbiera mi wszystkie siły? 

Obserwuję ludzi - młodych, starych, bogatych, biednych, pięknych, brzydkich (...) i jedyne, czego im naprawdę zazdroszczę, to życia bez tego cholernego stanu umierania. 

Ostatnio usłyszałam, że ja jeszcze wcale nie żyję, że moje życie jeszcze się nie rozpoczęło. Prawda to. Jak mogę żyć, skoro ciągle zajmuję się umieraniem? A może, będąc precyzyjną, przeżyciem umierania? Chcę porzucić kontrolę. Chcę w końcu żyć. 

I to, co przeraża najbardziej - tylko ja mogę siebie uratować, a JA jest zmęczona. 

July 12 2019

5259 c30a
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaczesciczolem czesciczolem

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
Reposted fromshakeme shakeme

July 11 2019

Chcę odpocząć. Od siebie, jak sądzę. 
Reposted byheavencanwaitpartyhardorgtfoniskowoniebieskieoczywalkthemoonpersona-non-gratainerte
4461 95d7 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl