Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

8586 e99b 500
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam
Reposted fromnonecares nonecares viairbjarbirb irbjarbirb
Reposted fromjasminum jasminum viayouaresonaive youaresonaive
1761 7dfd
0348 9d37 500
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc. Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
— so true, veriolla.moblo.pl
Reposted fromnaturalginger naturalginger viairbjarbirb irbjarbirb

April 12 2018

8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viairbjarbirb irbjarbirb
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viatobecontinued tobecontinued
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy
Reposted frompuella13 puella13 viairbjarbirb irbjarbirb

April 08 2018

"Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni."

— Krystyna Gucewicz "Tęsknię"
7661 9292 500
Reposted fromstroschek stroschek viablackheartgirl blackheartgirl
0591 5822 500
Reposted fromhagis hagis viahindsight hindsight
0409 a0d2
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagonnabebetter gonnabebetter

April 07 2018

Zapytaj się kogoś rozsądnego, czy w moim przypadku istnieje możliwość ślubu z Tobą na odległość. I napisz mi o tym szczegółowo. Jeśli to możliwe, to zaraz to załatwimy, a przynajmniej połowę kłopotów będę miał za sobą.
— Hłasko do Osieckiej
2040 bb72
#August Strindberg 
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viairbjarbirb irbjarbirb
Reposted fromjasminum jasminum viairbjarbirb irbjarbirb
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl