Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

6930 053f 500
Reposted fromtwice twice viapsychedelix psychedelix
6546 4d47 500
Reposted frombrumous brumous viabetterthanlies betterthanlies
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viacreepandweirdo creepandweirdo
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasummerstar summerstar
Reposted fromtwice twice viahandstandsforyou handstandsforyou

July 19 2018

3993 9613 500

July 16 2018

6255 56c8
Reposted fromkattrina kattrina viashakeme shakeme
8857 8771 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashakeme shakeme

Z doświadczenia wiem, że istnieją takie rozdziały, których nie da się tak po prostu zamknąć. Ciągną się w nieskończoność, mimo że już dawno powinniśmy postawić ostatnią kropkę i sięgnąć po czystą kartkę. 

— Martyna Senator - "Z popiołów"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viashakeme shakeme
8006 6acc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaadriannak adriannak
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb

July 12 2018

6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viaheavencanwait heavencanwait
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid vialikek likek

July 11 2018

6381 aba6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl