Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

9768 c613 500
postanowiłam, że wezmę ślub z kimś, kto zrobi dla mnie coś takiego!
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
6393 1bdd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairbjarbirb irbjarbirb

November 08 2018

Kiedy jesteś na randce, nie skupiaj się na walorach fizycznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie jeszcze na to czas, ale na początku to tylko utrudnia poznanie drugiej osoby. Ważniejsze, by zadać sobie pytanie, czy to, jaki ten ktoś jest, co mówi i robi, pozytywnie z tobą rezonuje? Czy wasze style życia i światopoglądy w jakiejś mierze są ze sobą kompatybilne? Czy w porównywalnym stopniu angażujecie się w to, by spotkanie doszło do skutku, odbyło się na uczciwych warunkach i było satysfakcjonujące? A może raczej każdy gest i każde słowo tej osoby to jej sposób na powiedzenie „jestem kimś lepszym, to ty masz się wysilać, ja tylko rozliczę cię z tego”. Z kimś takim nie ma szans na równoprawne partnerstwo. Sama obecność nigdy nie jest wystarczającym wkładem w budowanie relacji. Szczęśliwy związek to coś ekskluzywnego, a wszystko, co dobre, jest „drogie w utrzymaniu”. W pojedynkę nikt temu nie podoła – wszyscy muszą zaangażować się na 100% dając sobie wzajemnie niepodzielną uwagę. Roszczeniowa osoba stale, już od pierwszego spotkania, będzie oczekiwać, że wykonasz część tego dzieła za nią. Może masz tyle determinacji (lub desperacji), by wziąć ten ciężar na siebie, ale… Nie licz na cuda, to się nie uda. Brak symetrii, zwłaszcza przy dużej dysproporcji oddania sprawie, nieuchronnie prowadzi do rozłamu.
— Rafał Olszak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
1769 d6f0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera

November 03 2018

Reposted fromshakeme shakeme viajoannna joannna
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viajoannna joannna
0147 ccb5
Reposted fromkrzysk krzysk viayouaresonaive youaresonaive
6107 5b15
Reposted frommyname myname viaszydera szydera

October 30 2018

6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viayouaresonaive youaresonaive
6107 5b15
Reposted frommyname myname viayouaresonaive youaresonaive

October 29 2018

0834 2939
Reposted fromshake shake viaimpressionante impressionante
3078 a4fc 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl